Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z systemami sterowania związanymi z bezpieczeństwem dla maszyn oraz z pojęciem walidacji. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami normy PN EN ISO 13849-2 dotyczącymi walidacji systemów sterowania oraz oprogramowania sterowników bezpieczeństwa.

 

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowane jest dla osób które zawodowo zajmują się projektowaniem, programowaniem lub weryfikacja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem w tym programistów, projektantów, inżynierów, kierowników zespołów projektowych.

 

Program szkolenia

  • Wstęp do bezpieczeństwa systemów sterowania
  • Przypomnienie podstawowych pojęć z normy PN EN ISO 13849-1 dotyczących systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem
  • Kategorie bezpieczeństwa
  • Poziomy Performance Level
  • Definicja walidacji
  • Plan walidacji
  • Walidacja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem  według normy PN EN ISO 13849-2
  • Walidacja instalacji elektrycznej
  • Walidacja według norm typu B i C
  • Walidacja według wymagań Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

 

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych:

Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

Dz.U. 2016 poz. 542 – Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn

PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka

PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania

PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja

PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne

 

Trener prowadzący szkolenie:

Mgr inż. Zbigniew Zapała

Certyfikowany ekspert ds. bezpieczeństwa maszyn (TUV Nord)

 

Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny projektowania bezpiecznych maszyn, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, oceny ryzyka zgodnie z normą PN EN ISO 12100, projektowania systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-1, walidacja systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2, systemami elektrycznymi zgodnie z normą PN EN 60204-1.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z bezpieczeństwem maszyn oraz występuje na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa technicznego maszyn.  Przeprowadzał szkolenia dla międzynarodowych firm w kraju i za granicą w języku polskim i angielskim,  użytkowników maszyn oraz wiodących producentów maszyn.  Szkolenia które prowadzi w pełni wyjaśniają kwestie bezpieczeństwa maszyn oraz poruszają nurtujące pytania takie jak – czy modyfikacja maszyny była znacząca i czy wymagane jest ponowne oznakowanie CE maszyny?  Ze względu na wcześniejsze praktyczne doświadczenia przy budowie i projektowaniu maszyn szkolenia są praktyczne, a nie tylko teoretyczne.

Podczas swojej kariery wykonywał projekty związane z bezpieczeństwem maszyn dla międzynarodowych firm na całym świecie, w środowiskach wielokulturowych, między innymi w takich krajach jak Anglia, Irlandia, Niemcy, Brazylia, USA, Kanada, Indie, Tajlandia, Egipt, Araba Saudyjskiej.  Projekty obejmowały ocenę zgodności maszyn, weryfikację wymagań prawnych lub korporacyjnych, walidację i weryfikację systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, projektowanie układów bezpieczeństwa, programowanie i uruchamiania układów bezpieczeństwa.

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zbigniew Zapała – email: kontakt@bezpieczenstwomaszyn.pl

tel. 48 690 908 227