Szkolenie – Zakup, odbiór i modernizacje maszyn – Wymagania prawne i dobre praktyki

with Brak komentarzy

Cel szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie procesu zakupy maszyny zgodniej z wymaganiami CE, przeprowadzenie odbioru maszyny u producenta lub w zakładzie oraz zapoznanie uczestników z procedurami bezpieczeństwa stosowanymi przy modyfikacjach i modernizacjach maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z procesem … Read More

Szkolenie – Walidacja systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie dotyczące walidacji maszyn i systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem zgodnie w wymaganiami normy PN EN ISO 13849-2 Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z systemami sterowania związanymi z bezpieczeństwem dla maszyn oraz z pojęciem walidacji. W … Read More

Szkolenie – Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn związana z bezpieczeństwem pracowników

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie “Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn związana z bezpieczeństwem pracowników” Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami prawnymi związanymi z użytkowaniem maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami minimalnymi, przepisami kodeksu pracy, ogólnych przepisów BHP … Read More

Szkolenie – Oznakowanie CE dla maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

with Brak komentarzy

Cel szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z procesem oceny zgodności i procedurą oznakowania CE maszyn. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE oraz podstawowymi normami zharmonizowanymi z dyrektywą.   Grupa docelowa Szkolenie dedykowane jest dla … Read More

Szkolenie podstawy bezpieczeństwa maszyn

with Brak komentarzy

Zapraszamy na szkolenie z podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn. Podstawy bezpieczeństwa maszyn Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem maszyny, przepisami prawnymi oraz odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa maszyn w zakładzie. W ramach szkolenia … Read More