Regulacja swobodnego przepływu towarów na rynku Unii Europejskiej

with Brak komentarzy

Regulacja swobodnego przepływu towarów na rynku Unii Europejskiej Pierwsze dyrektywy harmonizacyjne Unii Europejskiej dotyczyły eliminacji barier pomiędzy krajami, a także swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Obecnie cele te uzupełniono o kompleksową politykę, która gwarantuje, że na rynku dostępne … Read More

1 2