Zapraszamy do kontaktu w sprawie szkoleń z bezpieczeństwa maszyn prowadzonych przez naszych specjalistów.

Aktualna oferta szkoleń:

– Szkolenie z wymagań zasadniczych dla maszyn według Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE

– Oznakowanie CE dla maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

– Szkolenie z wymagań minimalnych Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE

– Projektowanie systemów bezpieczeństwa dla maszyn – norma PN EN ISO 13849-1

– Walidacja systemów bezpieczeństwa maszyn – norma PN EN ISO 13849-2

– Ocena ryzyka dla maszyn zgodnie z normą PN EN ISO 12100

– Zabezpieczenie maszyn w celu redukcji ryzyka (Normy PN EN ISO 13855, PN EN ISO 13857, PN EN ISO 14120 …)

– Bezpieczeństwo robotów przemysłowych – Normy PN EN ISO 10218-1, PN EN ISO ISO 10218-2

– Bezpieczeństwo robotów współpracujących ISO/TS 15066

– Szkolenie – Zakup, import, uruchomienie maszyny w zakładzie

– Odpowiedzialność i wymagania prawne w stosunku do użytkowników maszyn

Oferujemy także szkolenia dedykowane z zakresu bezpieczeństwa maszyn wg. razem ustalonego zakresu a także warsztaty z bezpieczeństwa maszyn.

Zapraszamy do kontaktu.