Zapraszamy na szkolenie z podstawowych zagadnień związanych z bezpieczeństwem maszyn.

Podstawy bezpieczeństwa maszyn

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem maszyny, przepisami prawnymi oraz odpowiedzialnością za stan bezpieczeństwa maszyn w zakładzie. W ramach szkolenia każdy uczestnik zostanie zapoznany z procesem oceny ryzyka, weryfikacją stanu bezpieczeństwa maszyny oraz środkami które można zastosować w celu poprawy bezpieczeństwa na maszynie.

Grupa docelowa

Szkolenie dedykowania jest dla wszystkich osób mających styczność z maszynami w zakładzie pracy, zarówno osób bezpośrednio pracujących przy maszynach jak też kadrę inżynierską i kierowniczą odpowiedzialną za stan bezpieczeństwa maszyn. Szkolenie przedstawia w prosty i przejrzysty sposób podstawowe zagadnienia związane z bezpieczeństwem maszynowym.

Zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • Wprowadzenie do technicznego bezpieczeństwa maszyn
 • Wymagania przepisów krajowych (ustawy i rozporządzenia) w stosunku do maszyn użytkowanych w zakładzie
 • Odpowiedzialność prawna użytkownika maszyn
 • Kodeks pracy
 • Ogólne przepisy BHP
 • Wymagania minimalne
 • Wymagania zasadnicze
 • Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
 • Oznakowanie CE maszyn
 • Modernizacje maszyn – znacząca modyfikacja
 • Przegląd wymagań Polskich Norm (PN EN ISO 12100, PN EN ISO 13857, PN EN ISO 13855, PN EN 60204-1, PN EN ISO 13849-1)
 • Środki redukcji ryzyka występującego na maszynie (Osłony stałe, Osłony ruchome, Kurtyny optyczne, Skanery laserowe, Systemy Sterowania związane z bezpieczeństwem).

Szkolenie opiera się o wymagania następujących przepisów prawnych oraz norm zharmonizowanych:

 • Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy z późniejszymi zmianami
 • Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
 • Dz.U. 2016 poz. 542 – Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
 • Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1228 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn
 • PN EN ISO 12100 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka
 • PN EN ISO 13857 – Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
 • PN EN ISO 13855 – Bezpieczeństwo maszyn — Umiejscowienie wyposażenia ochronnego ze względu na prędkości zbliżania części ciała człowieka
 • PN EN 60204-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne
 • PN-EN ISO 13849-1 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania
 • PN-EN ISO 13849-2 – Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja

 

Trener prowadzący szkolenie:

Mgr inż. Zbigniew Zapała

Certyfikowany ekspert ds. bezpieczeństwa maszyn (TUV Nord)

Specjalizuje się w szkoleniach z dziedziny projektowania bezpiecznych maszyn, Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, oceny ryzyka zgodnie z normą PN EN ISO 12100, projektowania systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-1, walidacja systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2, systemami elektrycznymi zgodnie z normą PN EN 60204-1.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia związane z bezpieczeństwem maszyn oraz występuje na konferencjach dotyczących bezpieczeństwa technicznego maszyn.  Przeprowadzał szkolenia dla międzynarodowych firm w kraju i za granicą w języku polskim i angielskim,  użytkowników maszyn oraz wiodących producentów maszyn.  Szkolenia które prowadzi w pełni wyjaśniają kwestie bezpieczeństwa maszyn oraz poruszają nurtujące pytania takie jak – czy modyfikacja maszyny była znacząca i czy wymagane jest ponowne oznakowanie CE maszyny?  Ze względu na wcześniejsze praktyczne doświadczenia przy budowie i projektowaniu maszyn szkolenia są praktyczne, a nie tylko teoretyczne.

Podczas swojej kariery wykonywał projekty związane z bezpieczeństwem maszyn dla międzynarodowych firm na całym świecie, w środowiskach wielokulturowych, między innymi w takich krajach jak Anglia, Irlandia, Niemcy, Brazylia, USA, Kanada, Indie, Tajlandia, Egipt, Araba Saudyjskiej.  Projekty obejmowały ocenę zgodności maszyn, weryfikację wymagań prawnych lub korporacyjnych, walidację i weryfikację systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem, projektowanie układów bezpieczeństwa, programowanie i uruchamiania układów bezpieczeństwa.

Kontakt w sprawie szkolenia:

Zbigniew Zapała – email: kontakt@bezpieczenstwomaszyn.pl

tel. 48 690 908 227