Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)

with Brak komentarzy

Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG) Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe dotyczy wszystkich ruchomości i urządzeń elektrycznych oraz materiałów i komponentów produktów gotowych. Dyrektywa ma zastosowanie tylko do produktów wadliwych, tj. produktów … Czytaj więcej

Regulacja swobodnego przepływu towarów na rynku Unii Europejskiej

with Brak komentarzy

Regulacja swobodnego przepływu towarów na rynku Unii Europejskiej Pierwsze dyrektywy harmonizacyjne Unii Europejskiej dotyczyły eliminacji barier pomiędzy krajami, a także swobodnego przepływu towarów w ramach jednolitego rynku. Obecnie cele te uzupełniono o kompleksową politykę, która gwarantuje, że na rynku dostępne … Czytaj więcej