Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG)

with Brak komentarzy

Odpowiedzialność za produkt – Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe (85/374/EWG) Dyrektywa w sprawie odpowiedzialności za produkty wadliwe dotyczy wszystkich ruchomości i urządzeń elektrycznych oraz materiałów i komponentów produktów gotowych. Dyrektywa ma zastosowanie tylko do produktów wadliwych, tj. produktów … Read More