Zapraszamy do kontaktu w sprawie usług związanych z bezpieczeństwem maszyn wykonywanych przez naszych specjalistów:

 • Oceny ryzyka dla maszyn
 • Audyty bezpieczeństwa dla maszyn
 • Ocena zgodności z wymaganiami Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE – Wymagania zasadnicze
 • Ocena zgodności w wymaganiami Dyrektywy Narzędziowej 2009/104/WE – Wymagania minimalne
 • Pomoc w oznakowaniu CE maszyn
 • Kontrole wstępne lub okresowe zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań minimalnych
 • Odbiory maszyn od strony bezpieczeństwa etapie akceptacji – FAT (Factory Acceptance Test) lub SAT (Site Acceptance Test)
 • Ocena systemu sterowania związanego z bezpieczeństwem zgodnie z normą PN EN ISO 13849-1
 • Weryfikacja poziomów Performance Level zgodnie z normą PN EN ISO 13849-1
 • Walidacja systemów sterowania zgodnie z normą PN EN ISO 13849-2
 • Weryfikacja zgodności z wewnętrznymi wymaganiami klienta – wymagania korporacyjne
 • Projektowanie systemów bezpieczeństwa
 • Dobór komponentów bezpieczeństwa
 • Dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych